Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายพงษ์ประพันธ์ สืบกระแสร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายปิยะพงษ์ จันทร์จูน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
Responsive image
Responsive image
นายเทวัญ จันทรวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นายอรันธ์ ถมคำ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
Responsive image
นายชูเกียรติ สาลีพรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายมรกต ฤทธิ์เม้า
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
Responsive image
นายนำพล ศิริโชติเทวา
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายศรายุทธ พันธ์สนิท
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายเอกอาทิตย์ พรหมหาลา
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
นายอนิรุต อลงกรโศภิต
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 109  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th