Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ระบบจัดการสารสนเทศ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายนิคม จันทร์ผ่อง
ประธานสภา อบต.น้ำร้อน
Responsive image
Responsive image
นายสมบัติ งามสุพรม
รองประธานสภา อบต.น้ำร้อน
Responsive image
Responsive image
นายพรพิชัย ดิสโร
เลขานุการสภาฯ
Responsive image
นายสมจิตร คำเถื่อน
ส.อบต.หมู่ที่1
Responsive image
นายวีระ งามสุพรม
ส.อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายวันชัย บุญแสน
ส.อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายแส่ว สายจันทร์ยูร
ส.อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายประสงค์ ไชยา
ส.อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นางประยูร พันธ์สนิท
ส.อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายชนะ คนธาร์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายยุทธศักดิ์ สาลีพรม
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นางบุญมี กองพรหม
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายเฉลี่ยว ทองเปรม
ส.อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นายจำรัส บัวคำ
ส.อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นายธันวา สร้อยทองคำ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นางสมนึก เอี่ยมจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 8
Responsive image
นางประเมิน แก้วดู
ส.อบต.หมู่ที่9
Responsive image
นางสวี เอี่ยมอ่ำ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
นางคำ สิงหะ
ส.อบต.หมู่ที่ 10
Responsive image
นางราตรี พันสนิท
ส.อบต.หมู่ที่ 11
Responsive image
Responsive image
นางปนิตา นะชัยสงค์
ส.อบต.หมู่ที่ 11

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 19  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th