Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ธ.ค. 2560 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน แผนพัฒนาตำบล 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
18 ธ.ค. 2560 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ 2560
07 ก.ค. 2560 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน ราบละเอียดโครงการ แผนพัฒนาตำบล ปี 55-57
07 ก.ค. 2560 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาตำบล ปี 56-58
07 ก.ค. 2560 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาตำบล ปี 57-59
07 ก.ค. 2560 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
07 ก.ค. 2560 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน แผนยุทธศาสตร์ 2559-2563
07 ก.ค. 2560 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน ข้อบัญญัติบริหารกิจการประปา เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2557
24 ต.ค. 2559 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
01 ก.ค. 2559 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา พ.ศ.2560-2563

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 19  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th