Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ม.ค. 2559
ถึง
01 ม.ค. 2559
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน แผนพัฒนาศูนย์ข้อมลข่าวสาร
20 ต.ค. 2558
ถึง
20 ต.ค. 2558
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์การ
20 ต.ค. 2558
ถึง
20 ต.ค. 2558
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่
20 ต.ค. 2558
ถึง
20 ต.ค. 2558
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ สถานที่ตั้ง อบต.น้ำร้อน
20 ต.ค. 2558
ถึง
20 ต.ค. 2558
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน มาตรา 7 (4) กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ
20 ต.ค. 2558
ถึง
20 ต.ค. 2558
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน มาตรา 9 (3) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
20 ต.ค. 2558
ถึง
20 ต.ค. 2558
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติงานของเจ้านห้าที่ของรัฐ
20 ต.ค. 2558
ถึง
20 ต.ค. 2558
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีประโยชน์ต่อเอกชนฯ
20 ต.ค. 2558
ถึง
20 ต.ค. 2558
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในยราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
20 ต.ค. 2558
ถึง
20 ต.ค. 2558
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 19  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th