Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

15 พ.ย. 2559
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนบานไม่รู้โรย ประจำปี 2559

15 พ.ย. 2559
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน โครงการปกป้องสถาบัน(ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานฯ

15 พ.ย. 2559
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน วันปิยะมหาราช ประจำปี 2559

15 พ.ย. 2559
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน โครงการร่วมใจภักดิ์ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี

15 พ.ย. 2559
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน ปลุกป่าเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

15 พ.ย. 2559
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบนน้ำร้อน ประจำปี 2559

08 ส.ค. 2559
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน ทำบุญขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำร้อน แห่งใหม่ หมู่ที่ 2

08 ส.ค. 2559
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน อบรม กปน.ประจำหน่วยลงประชามติ

01 พ.ย. 2559
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน โครงการถนนสวยบ้านซำบอน หมู่ที่ 11

08 ส.ค. 2559
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 109  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th