Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ระบบจัดการสารสนเทศ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

14 มิ.ย. 2561
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล(การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี) ประจำปีงบประมาณ 2561

23 ก.พ. 2561
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน โครงการฝึกอบรมทักษะและความรู้การทำขนมไทยให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลน้ำร้อน

01 ก.พ. 2561
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม(ถนนสายดอกไม้)

15 ม.ค. 2561
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน วันเด็กแห่งชาติ 2561

04 ธ.ค. 2560
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน ประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำร้อน ประจำปี พ.ศ.2560

12 พ.ย. 2560
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน เทศบาลนครพัทลุงศึกษาดงานโรงเรียนบานไม่รู้โรย

09 ต.ค. 2560
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ครู D.A.R.E ประเทศไทย)

20 ก.ย. 2560
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิธีชีวิต(Way of life)

11 ส.ค. 2560
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน นายก.อบต.น้ำร้อน เข้ารับเกียรติบัตรสตรีไทยดีเด่นงานวันแม่แห่งชาติ 2560 ระดับจังหวัด

01 ส.ค. 2560
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 19  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th