Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ระบบจัดการสารสนเทศ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ต.ค. 2561
ถึง
30 ต.ค. 2561
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
25 ต.ค. 2561
ถึง
25 ต.ค. 2561
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
03 ต.ค. 2561
ถึง
03 ต.ค. 2561
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
27 ก.ย. 2561
ถึง
27 ก.ย. 2561
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน โครงการประปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำร้อน หมู่ที่ 2
27 ก.ย. 2561
ถึง
27 ก.ย. 2561
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน โครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะไหล่ทางถนน หมู่ที่ 4
03 ส.ค. 2561
ถึง
03 ส.ค. 2561
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายนํ้า หมู่ที่ ๙ ตําบลนํ้าร้อน
03 ส.ค. 2561
ถึง
03 ส.ค. 2561
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 9
27 ธ.ค. 2560
ถึง
27 ธ.ค. 2560
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1
12 ธ.ค. 2560
ถึง
12 ธ.ค. 2560
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน การจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่1 บ้านบุฉนวน
09 ต.ค. 2560
ถึง
30 ก.ย. 2561
เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน แบบรายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง พ.ศ. 2560

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 19  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th