Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 เม.ย. 2561 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน ประกาศ อบต.น้ำร้อน เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
19 มี.ค. 2561 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน สรุปการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561
31 ม.ค. 2561 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน วารสารบานไม่รู้โรย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
30 พ.ย. 2560 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ( ภ.บ.ท.5 ) ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564
02 ต.ค. 2560 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรฯ
27 ก.ย. 2560 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (lpa)
19 ก.ย. 2560 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน วารสารบานไม่รู้โรย ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
01 พ.ย. 2559 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2561
01 พ.ย. 2559 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
26 ต.ค. 2559 เพชรบูรณ์ เมือง อบต.น้ำร้อน ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 19  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th