Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ระบบจัดการสารสนเทศ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม
ที่ หมู่บ้าน ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง
จำนวน (สาย) ระยะทาง (กม.) จำนวน (สาย) ระยะทาง (กม.) จำนวน (สาย) ระยะทาง (กม.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
บุฉนวน
น้ำร้อนเหนือ
น้ำร้อนใต้
ทุ่งหินปูน
หนองตาวงศ์
โมคลา
บ่อน้ำร้อน
ซำเรียง
น้ำร้อนศรีทอง
บุสง่า
ซำบอน
6
5
6
2
6
6
5
6
3
8
2
1.180
2.449
1.115
0.923
1.635
1.290
1.865
1.210
0.790
1.77
0.270
3
2
1
2
-
-
-
2
-
1
1
12.000
2.500
2.550
4.500
-
-
-
1.550
-
1.000
6.500
5
2
1
3
2
3
1
3
4
1
1
13.500
1.670
2.500
1.117
1.565
1.362
0.045
2.800
2.395
3.500
0.150
รวม 52 13.634 12 30.600 26 30.604
          หมายเหตุ : ถนนลาดยาง และ ถนนลูกรังไม่มีการก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม

การโทรคมนาคม
   - มีโทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  18  แห่ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 19  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th