Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ระบบจัดการสารสนเทศ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ
ที่
หมู่บ้าน อาชีพหลัก (ครัวเรือน) อาชีพลำดับ 2 (ครัวเรือน) อาชีพลำดับ3 (ครัวเรือน)
อาชีพหลัก จำนวน อาชีพ จำนวน อาชีพ จำนวน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
บุฉนวน
น้ำร้อนเหนือ
น้ำร้อนใต้
ทุ่งหินปูน
หนองตาวงศ์
โมคลา
บ่อน้ำร้อน
ซำเรียง
น้ำร้อนศรีทอง
บุสง่า
ซำบอน
เกษตรกร
รับจ้าง
เกษตรกร
เกษตรกร
รับจ้าง
รับจ้าง
เกษตรกร
เกษตรกร
รับจ้าง
เกษตรกร
รับจ้าง
81
83
180
155
105
81
55
48
64
92
55
รับจ้าง
เกษตรกร
ราชการ
รับจ้าง
เกษตรกร
เกษตรกร
รับจ้าง
รับจ้าง
เกษตรกร
รับจ้าง
เกษตรกร
34
70
9
77
45
70
39
37
49
42
24
ค้าขาย
ค้าขาย
ค้าขาย
ค้าขาย
ค้าขาย
ค้าขาย
รับราชการ
รับราชการ
ค้าขาย
ค้าขาย
ค้าขาย
6
17
7
14
16
36
19
8
9
7
15

หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้แก่
ลำดับ ประเภท จำนวน
1
2
3
4
ปั๊มน้ำมัน ขนาดใหญ่
ปั๊มน้ำมันหลอด
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด
ร้านรับซ่อมยานยนต์
5  แห่ง
3  แห่ง
45  แห่ง
5  แห่ง


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 19  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th