Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.น้ำร้อน เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหา... (09 เม.ย. 2561)  
สรุปการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 (19 มี.ค. 2561)  
วารสารบานไม่รู้โรย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (31 ม.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ( ภ.บ.ท.5 ) ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี ... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรฯ (02 ต.ค. 2560)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (lpa) (27 ก.ย. 2560)
วารสารบานไม่รู้โรย ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (19 ก.ย. 2560)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (01 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2561 (01 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562) (26 ต.ค. 2559)
ขอน้อมเกล้ากราบพระบาท ส่งเสด็จสู้สวรรคาลัย (14 ต.ค. 2559)
คู่มือประชาชนสำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์ (12 ก.ค. 2559)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) (01 ก.ค. 2559)
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการตลาดนัดสุขภาพ ประจำปี 2559 (27 มิ.ย. 2559)
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2558 (14 มิ.ย. 2559)
การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2558 (14 มิ.ย. 2559)
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ไร้ที่พึ่งพิง สตรี เด็กและเยาวชน (09 มิ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ (09 มิ.ย. 2559)
เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า สวมเสื้อสีเหลือง เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด... (09 มิ.ย. 2559)
ขอเชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ส... (15 ธ.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมทักษะและควา... (23 ก.พ. 2561)  

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนแ... (01 ก.พ. 2561)  

วันเด็กแห่งชาติ 2561 (15 ม.ค. 2561)  

ประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำร้อ... (04 ธ.ค. 2560)

เทศบาลนครพัทลุงศึกษาดงานโ... (12 พ.ย. 2560)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (09 ต.ค. 2560)

โครงการขับเคลื่อนการน้อมน... (20 ก.ย. 2560)

นายก.อบต.น้ำร้อน เข้ารับเ... (11 ส.ค. 2560)

ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้... (01 ส.ค. 2560)

โครงการโรงเรียนบานไม่รู้โ... (12 ก.ค. 2560)

มอบรถสามล้อโยกมือให้แก้ผู... (13 มิ.ย. 2560)

โครงการจูเนียร์สเก๊าท์ (ล... (10 ม.ค. 2560)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูน... (15 พ.ย. 2559)

โครงการปกป้องสถาบัน(ฝึกอบ... (15 พ.ย. 2559)

วันปิยะมหาราช ประจำปี 255... (15 พ.ย. 2559)

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรีย... (15 พ.ย. 2559)

โครงการร่วมใจภักดิ์ปลูกต้... (15 พ.ย. 2559)

ปลุกป่าเนื่องในวันแม่แห่ง... (15 พ.ย. 2559)

ประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำร้อ... (14 พ.ย. 2559)

โครงการถนนสวยบ้านซำบอน หม... (01 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 9 (03 ส.ค. 2561)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายนํ้า หมู่ที่ ๙ ตําบลนํ้าร้อน (03 ส.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 (27 ธ.ค. 2560)  
การจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่1 บ้านบุฉนว... (12 ธ.ค. 2560)
แบบรายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง พ.ศ. 2560 (09 ต.ค. 2560)
ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (02 ต.ค. 2560)
กำหนดราคากลางประปรุงระบบประปาทุ่งหินปูน หมู่ที่ 4 (15 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาวัดจอมศรี หมู่ที่ 5 (15 ส.ค. 2560)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 ต.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (15 ธ.ค. 2558)
ประกาศประมูลจ้างงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู... (18 พ.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 (14 ส.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำร้อน (14 ส.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายดวน โสภา หมู่ที่ 8 (14 ส.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว V หมู่ที่ 10 (22 ก.ค. 2558)
สอบราโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสนัาน บุญสุข (22 ก.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 (22 ก.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอกเหมืองหนองตาวงศ์ หมู่ที่ 5 (22 ก.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสายัญ-บ้านนายบุญแสน (22 ก.ค. 2558)
ประกาสสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายขุนแผน บุญดาสา (22 ก.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)

-กลุ่มตัดเย็บบ้านน้ำร้อนใต้ ม.3
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน น้ำดื่ม ปั้มน้ำมัน ม.2
-กลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวอินคา ม.7

 
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
-ถ้ำหินงอกหินย้อย ม.11
-อ่างเก็บน้ำบุฉนวน ม.1
-บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 7(อยู่ระหว่างพัฒนา)
-ศาลท่านขุนวรเนตร ม.6
-ป่าชุมชน ม.8

 
Responsive imageที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 19  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th